Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w gospodarce światowej 0300-MS2-1PPS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Financing Development Aid and Beyond, OECD 2017

Jankowska A., Marek M., Dopuszczalność pomocy publicznej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.

Kopiński D., Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011.

Kurcz B. (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.

Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

Oficjalna strona UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/ i https://www.uokik.gov.pl/konkurencja.php

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331)

van der Valten F., Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

S2A_W03, M2_W03: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

S2A_W09, M2_W09: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

Umiejętności:

S2A_U01, M2_U01: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena pracy w grupie

S2A_U02, M2_U02: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena pracy w grupie

S2A_U10, M2_U10: Metody sprawdzania: ocena pracy w grupie

Kompetencje społeczne:

S2A_K06, M2_K06: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: wykonanie pracy grupowej i omówienie jej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykonanie zadania na platformie, aktywność w dyskusjach (indywidualna i grupowa).

Zakres tematów:

Temat 1. Pojęcia wprowadzające w zagadnienie pomocy publicznej w gospodarce światowej

Temat 2. Milenijne cele rozwoju ONZ. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Temat 3. Polska pomoc rozwojowa. Pomoc humanitarna

Temat 4. Wybrane organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową

Temat 5. Pomoc publiczna – pojęcie, cechy, formy, rodzaje kryteria pomocy publicznej, pomoc de minimis.

Temat 6. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a pomoc publiczna

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: metoda przypadków; dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy (Zakład Ekonomii Sektora Publicznego s. 220) w zależności od potrzeb Studenta.

Metody sprawdzania efektów:

- ocena aktywności w trakcie zajęć;

- ocena pracy w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 10:30, sala 206
Anna Gardocka-Jałowiec 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.