Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna 0300-ES1-1GEK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015,

- H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

- I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

- E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

- S. Korenika, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

- J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

- Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów kształcenia:

1GEK_W01: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

1GEK_W02: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy (pisemny- test, w szczególnych przypadkach egzamin ustny)- standardowa skala ocen.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do geografii ekonomicznej.

2. Uwarunkowania przyrodnicze działalności gospodarczej, teorie lokalizacji - e-learning.

3. Procesy globalizacji i integracji w gospodarce światowej.

4. Dynamika i struktura gospodarki światowej, wzrost gospodarczy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej.

5. Międzynarodowa wymiana handlowa, pozycja Polski w handlu światowym i handlu wewnątrzunijnym.

6. Rozwój turystyki międzynarodowej, ruch turystyczny na świecie i w Polsce.

7. Przestrzenne zróżnicowanie sektorów gospodarki w Polsce.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (oraz konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów, prezentacje opracowanych problemów badawczych, e-learning, materiały zamieszczone na platformie wejdą do końcowego testu na zaliczenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 316
Joanna Zielińska, Marek Proniewski 99/90 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 316
Joanna Zielińska 70/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.