Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 2 0300-EN1-1MIK2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016

7. Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers, cop, New York 2015

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty kształcenia przewidziane do realizacja na wykładzie: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02 weryfikowane są na podstawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - egzamin pisemny, pytania otwarte (warunkiem podejścia – zaliczone ćwiczenia)

Zakres tematów:

Temat 1. Teoria zachowania konsumenta

Temat 2.Teoria popytu

Temat 3.Pieniądz i cena

Temat 4. Bank i kredyt

Temat 5. Stopa procentowa i kurs walutowy a przedsiębiorstwo

Temat 6.Teoria produkcji i przedsiębiorstwa

Temat 7. Efektywność i czynniki efektywności

Temat 8. Innowacje i postęp techniczny

Temat 9. Wprowadzenie do teorii kosztów

Temat 10. Teoria równowagi przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:45, sala 301
Ewa Gruszewska 81/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.