Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 2 0300-EN1-1MIK2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016

7. Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers, cop, New York 2015

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

Efekty uczenia się:

Kolokwium: efekty: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02

Aktywność na zajęciach: efekty: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02; 1EKO1_U01, 1EKO1_U02, 1EKO1_K01, 1EKO1_K02

Prace w grupach: efekty: 1EKO1_K01, 1EKO1_K02

Prace domowe: efekty: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02; 1EKO1_U01, 1EKO1_U02

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), uzyskanie zaliczenia kolokwium w formie pisemnej (test/zadania/pytania otwarte). Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium oraz prac domowych. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. Możliwe są wejściówki aktywizujące studentów - obowiązkowe zaliczenie.

Zakres tematów:

Temat 1. Analiza wyboru konsumenta. Prawa, optimum

Temat 2. Analiza popytu i jego elastyczności

Temat 3. Znaczenie pieniądza w gospodarce. Mechanizm kształtowania cen.

Temat 4. Rola banków w gospodarce

Temat 6. Wpływ stopy procentowej i kursów walutowych na przedsiębiorstwo

Temat 6. Teoria produkcji i przedsiębiorstwa

Temat 7. Czynniki wzrostu efektywności firmy

Temat 8. Proces postępu technicznego w firmie

Temat 9. Analiza kosztów przedsiębiorstwa

Temat 10. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach różnych modeli konkurencji

Metody dydaktyczne:

Prace w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, dyskusja na zajęciach na zadane tematy, prace domowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 318
Zofia Karczewska 28/27 szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 318
Zofia Karczewska 24/27 szczegóły
3 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 318
Zofia Karczewska 25/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.