Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia 0300-ZS2-1MAK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Begg D., G. Vernasca, Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Stiglitz Joseph E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Beksiak J., Ekonomia. Kurs podstawowy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

Krugman P., Wells R., Macroeconomics, Worth Publishers, New York, 2015Nowak A.Z., Zalega T., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA

student ma rozszerzoną wiedzę na temat systemów gospodarczych - ZS2_W02 (weryfikacja - egzamin)

student ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, które są skutkiem aktualnej sytuacji gospodarczej - ZS2_W08 (weryfikacja - egzamin)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Struktura i funkcjonowanie gospodarki narodowej

2. Rachunek produktu narodowego

3. Warunki równowagi ogólnej

4. Budżet państwa i system fiskalny

5. Rynek pracy i bezrobocie

6. Inflacja w gospodarce współczesnej

7. Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego

8. Efektywność handlu zagranicznego

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
12 co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 301
Magdalena Owczarczuk 54/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.