Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Krysicki, L.Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1998.

Literatura pomocnicza:

M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna I: przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2002.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma wiedzę z matematyki, w tym z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego, algebry oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, niezbędną do opisu praw fizyki, modelowania i badania wybranych układów fizycznych oraz analizy danych eksperymentalnych, K_W06

2. Umie samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę matematyczną

umie samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę matematyczną, K_U06

3. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Efekty sprawdzane są poprzez sprawdziany pisemne (kolokwia), dwa w ciągu semestru. Oceniana jest także aktywność na zajęciach oraz kreatywność w podejściu do rozwiązywanych problemów.

Zakres tematów:

Równania i nierówności algebraiczne (modułowe, kwadratowe i inne). Indukcja matematyczna.

Obliczanie granic ciągów. Badanie zbieżności szeregów.

Różniczkowanie funkcji elementarnych, pochodne wyższych rzędów, granice funkcji, ekstrema. Obliczanie granic metodą de L’Hospitala. Funkcje wklęsłe i wypukłe, punkty przegięcia.

Pochodna funkcji odwrotnej. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji, tworzenie wykresu funkcji.

Rozwijanie funkcji w szereg Taylora. Szeregi potęgowe, obliczanie promienia zbieżności.

Obliczanie całek nieoznaczonych (metodą podstawienie i przez części). Całkowanie funkcji wymiernych (rozkład na ułamki proste).

Obliczanie całek oznaczonych. Całki niewłaściwe. Zastosowania całek w geometrii i w fizyce.

Metody dydaktyczne:

Studenci rozwiązują zadania rachunkowe na zajęciach oraz zadania domowe. Nacisk jest położony na uzyskanie przez nich kilku umiejętności, opisanych jako główne efekty kształcenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 2002
każda środa, 13:00 - 14:15, sala 2004
Artur Kobus 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.