Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia po 1945r. 0500-HS1-3HPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa - lublin 2007

David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006

Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2009

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów absolwent:

K_W01 - posiada wiedzę ogólną z zakresu historii po 1945 r.

K_W02 - zna różne kierunki badań historycznych, takich jak historia społeczna, polityczna, historia kultury

K_W03 - opanował fachową terminologię z zakresu historii najnowszej

K_W06 - wykazuje znajomość najważniejszych wydarzeń w historii Europy w kontekście wydarzeń w Polsce.

K_W12 - posiada podstawową wiedzę pozwalającą na interpretację źródeł historycznych dotyczących historii po 1945 r.

K_U01 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę z historii najnowszej po 1945 r. w sposób uporządkowany i systematyczny.

K_K02 - uznaje i szanuje różnice punktów widzenia na określone wydarzenia historyczne determinowane podłożem narodowym

K_K05 - ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat historii po 1945 r. i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym.

K_W05 - definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie podstawowe terminy z zakresu historii najnowszej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Liczba godzin nieobecności kwalifikująca do niezaliczenia - więcej niż 2

Nieobecności na zajęciach studenci powinni zaliczyć w czasie dyżuru prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 4 pytania.

Pełnia odpowiedź na 4 pytania - bdb

Pełna odpowiedź na 3 pytania - db

Pełna odpowiedź na 2 pytania - dostateczna

Zakres tematów:

Instalacja komunistów w Europie Śr.-Wsch.

- H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 488-490.

- Vladimir Tismăneanu, Stalinizm na każdą okazję. Polityczna historia rumuńskiego komunizmu, Kraków 2010, s. 95-(105)119.

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r. , s. 42-52.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 67-98.

Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, s. 544-555.

Niemcy po II wojnie światowej.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 28-46.

- Erhard Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006, s. 21-84.

Podziemie antykomunistyczne w Polsce.

- J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018, ss. 81-86.

- https://zkr.ipn.gov.pl/index.html

- Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa - lublin 2007, ss. 2-16, 70-111, 522-524

Aparat represji w stalinowskiej Polsce.

- Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I 1944-1956, pod red. Szwagrzyka, Warszawa 2005, s. 19-25.

- Piotr Mayer, Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL, Toruń 2003, s. 24-29, 208-210, 220-223, 430-433. (Biblioteka Wydziału Prawa - czytelnia)

Ryszard Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu, Kraków 2009, S. 29-40, 69-85, 85-92, 113-129.

Zbigniew Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Łomianki 2012, s. 70-112.

Funkcjonowanie partii leninowskiej na przykładzie PZPR.

- Janusz Wrona, System partyjny w Polsce 1944-1950, Lublin 1997, ss. 285-295.

- Centrum władzy w Polsce 1948-1970, pod red. A. Paczkowskiego, Warszawa 2003, ss. 19-50.

- A. Pasko, Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim 1948-1956, Białystok 2002, ss. 48-106.

- Komitet Wojewódzki ogniwem władzy ludowej, opracowane pod kier. Marcina Kuli, Warszawa 1997, ss. 245-253.

ZSRR pod rządami Stalina.

- Zmierzch ery stalinowskiej (1945-1953), [w:] Michał Heller i Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 2, cz. IV. , Respublica 1988

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 102-111, 192-204, 221-235.

System propagandy w Polsce Ludowej.

- Łukasz Kamiński, Struktury propagandy w PRL, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 10-14

- Wiktor Pepliński, Cenzura jako instrument propagandy PRL, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 14-21.

- Marcin Zaremba, Propaganda sukcesu. Dekada Gierka, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 22-32

- Mariusz Jastrząb, Mozolna budowa absurdu, Warszawa 1999, s. 13-31, 57-101

- Mariusz Mazur, Propagandowy obraz świata, Warszawa 2003, s. 19-40

Telewizja w PRL.

Katarzyna Pokorna, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką, a widzem, Kraków 2003, s. 43-161, 185-216.

http://wiekdwudziesty.pl/telewizja-polska-w-latach-1945-81-zarys-historii/

Olimpizm w Polsce Ludowej.

- A. Pasko, Sport wyczynowy w polityce państwa (1944-1989), Kraków 2012, s. 416-421.

- A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski w okresie stalinizmu, "Dzieje Najnowsze" , R. 42, z. 1 (2010), http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=46735&from=publication

- A. Pasko, Korespondencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim (1945-1989), Białystok-Kraków 2015, ss. 43-59.

- A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie (1980) i Los Angeles (1984), [w:] Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989. Geneza, funkcjonowanie, znaczenie, pod red. T. Ruzikowskiego, Warszawa 2017, s. 201-211.

Wschód kontra Zachód. Sportowa zimna wojna.

- A. Pasko, Kulisy przyjęcia ZSRR do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, "Dzieje Najnowsze", Rocznik L, nr 1., ss. 149-159.

- A. Pasko, Korespondencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim (1945-1989), Białystok-Kraków 2015, ss. 25-41.

- H. Konopka, A. Pasko, Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 r. areną politycznej rywalizacji Wschodu i Zachodu, [w:] Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i A. Bartnickiego, Toruń 2009, s. 328-341.

Michał Marcin Kobierecki, "Sportowa wojna światowa". Implikacje polityczne międzynarodowej rywalizacji sportowej w okresie zimnej wojny, Łódź 2017, ss. 74-119, 131-171.

ZSRR pod rządami Chruszczowa.

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 205-220, 235-248.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 286-301.

Kuba pod rządami Fidela Castro, kryzys kubański.

- Marcin Gawrycki, Natalia Bloch, Kuba, Warszawa 2010, s. 187-239, 249-273.

- J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 1998, ss. 162-166.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 336-340.

Maciej Stasiński, Diabeł umiera w Hawanie, 2015

Wojna w Wietnamie.

- Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po II wojnie światowej, Warszawa 2006, s. 107-144.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 465-471.

Konflikt izraelsko-arabski.

Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po II wojnie światowej, Warszawa 2006, s. 11-30; 84-104; 157-200.

Dekolonizacja.

P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2008, s. 143-173.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 354-368.

ZSRR pod rządami Breżniewa.

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s.249-280.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 550-556.

Grudzień’70.

J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012

W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1998, Warszawa 1999, ss. 296-306.

Stan wojenny w Polsce.

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018, s. 362 387-447 (Biblioteka Główna)

W. Jaruzelski, Stan wojenny. Dlaczego…, Warszawa 1992, s. 1-10, 34-45

A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska, Warszawa 2006, s. 43-65.

ZSRR pod rządami Gorbaczowa.

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 281-323.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 680-698.

Upadek dyktatury komunistycznej w Polsce.

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018, s.450 - 483.

A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004, s. 174-272.

Rozpad Jugosławii.

Izabela Rycerska, Rozpad Jugosławii. Przyczyny i przebieg, Kielce 2003, s. 13-22, 33-43, 75-82, 91-172.

Józef Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1998, s. 588- 602.

Metody dydaktyczne:

praca pod kierunkiem dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:40 - 16:10, sala 131
każdy czwartek, 9:40 - 11:10, sala 129
Artur Pasko 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.