Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna 0800-SPO-2HBD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

• Cytowska B. (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

• Głodkowska J. (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2011.

• Obuchowska H. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:

• Ćwirynkało K., Osoby z niepełnosprawnością jako ofiary zaniedbania w rodzinie, OPUSCULA SOCIOLOGICA, 2013, 1(3), 47-59.

• Dalecka M., Sport osób z niepełnosprawnością – przełamywanie barier, Rocznik Lubuski, 2014, 40, 2, 227-234.

• Doroszuk J. (red.), Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 13: Niepełnosprawność w przestrzeni współczesnej rodziny, Wyd. UG, Gdańsk 2014.

• Gorajewska D. (red.), Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole, Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008.

• Palak Z., Bartkowicz Z. (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

SP6_UW02 - Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia (przestrzeń rodzinna, rehabilitacyjna, edukacyjna, społeczno-kulturalna itp.) oraz potrafi generować rozwiązania problemów, jak również przewidywać skutki planowanych działań (sposób weryfikacji –aktywność w trakcie zajęć, prezentacja);

SP6_KK01 - Rozumie potrzeby osób z niepełnosprawnością, jest wrażliwy na ich psychologiczne, fizyczne i społeczne problemy, prezentuje postawę szacunku i zrozumienia (sposób weryfikacji – aktywność w trakcie zajęć, prezentacja)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

• przygotowanie prezentacji na określony temat i jej omówienie

• aktywność na zajęciach

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie przez studenta 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 godz. zajęć. Wszystkie pozostałe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach

Zakres tematów:

Współczesne tendencje w kierunku normalizacji, wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w różnych sferach życia:

• przestrzeń prywatna,

• przestrzeń rodzinna,

• przestrzeń edukacyjna,

• przestrzeń społeczno-kulturalna,

• przestrzeń medialna.

Założenia – rzeczywistość – propozycje konstruktywnych zmian

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, giełda pomysłów, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Sakowicz-Boboryko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.