Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korygowanie zaburzeń mowy i wad wymowy osób z niepełnosprawnością intelektualną 0800-SPO-2HBM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa: Blachrio K. Vademecum logopedyczne. Poznań 2001 Gałkowski T., Jastrzębowska G.: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole 1999. Minczakiewicz E. Komunikacja-mowa-język w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Kraków 2002. Baczała D. Bleszyński J. Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie-trzy drogi, jeden cel. Toruń, 2014. Tarkowski Z. Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia. [w:]. T. Gałkowski, E. Szeląg, D. Jastrzębowska (red.)Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki. Opole 2005. Literatura uzupełniająca: Michalik M. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej. Gdańsk 2015. Minczakiewicz E. Mowa-Rozwój-Zaburzenia-Terapia. Kraków 1997. Grabias S. Zaburzenia mowy. Lublin 2001. Styczek I. Logopedia, Warszawa 1980.1Sobaniec W., Artemowicz B., Otapowicz D., Zaburzenia mowy u osób z dysfunkcjami mózgu Białostocka Biblioteka Padaczki, Białystok 2001. Otapowicz D. Sendrowski K, Waś A, Cholewa M. Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowego . Neurologia Dziecięca2011; 20, 41, s.65-72.

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji treści kształcenia student powinien : W zakresie wiedzy: - znać typowe objawy zaburzeń mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym w zakresie sprawności językowej i komunikacyjnej, - rozumieć złożoność uwarunkowań i mechanizmów prowadzących do powstawania zaburzeń mowy i wad wymowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym, -znać przebieg procesu terapii logopedycznej dzieci z upośledzeniem umysłowym . W zakresie umiejętności: - posiadać umiejętność obserwowania i racjonalnego oceniania możliwości komunikowania się dzieci z upośledzeniem umysłowym , -posiadać umiejętność podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz innymi specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym W zakresie kompetencji społecznych: -ma przekonanie o sensie, znaczeniu i potrzebie podejmowania działań ukierunkowanych na wspieranie i usprawnianie możliwości komunikowania się dzieci z upośledzeniem umysłowym

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Zakres tematów:

1. Istota, objawy i mechanizmy zaburzeń mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym . 2. Opóźniony rozwój mowy na tle upośledzenia umysłowego. 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym. 4. Wady wymowy – istota, rodzaje, przyczyny powstawania

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacja multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Otapowicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.