Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w państwie demokratycznym 0700-PS5-3CPD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa) - K_W02; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny;

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny. Odpowiedzi opisowe na 3 pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów. Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

Prawa człowieka a prawa jednostki. Generacje praw człowieka.

Godność, wolność, równość. Antropologiczne i filozoficzne podstawy praw człowieka.

Demokracja – sposoby definiowania pojęcia.

Państwo demokratyczne i jego cechy systemowe.

Państwo prawne a ochrona praw człowieka. Formuła Radbrucha.

Legalizm działania organów władzy a kwestia wolności jednostki.

Wolności i prawa. Katalog praw człowieka.

Pozytywizacja praw człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, akty prawne ONZ, EKPCz, Karta Praw Podstawowych UE. Rola orzecznictwa ETPCz i TSUE w kształtowaniu zasad ochrony praw człowieka

Treść podstawowych praw człowieka w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Prawa jednostki w prawie wspólnotowym.

Środki ochrony praw człowieka w prawie europejskim, prawie unijnym i prawie krajowym. Standardy Rady Europy i Unii Europejskiej.

Skarga konstytucyjna w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny oraz wyświetlane prezentacje komputerowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 313
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 104
Maciej Aleksandrowicz, Rafał Rejmaniak 161/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.