Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sądowa kontrola administracji 0700-AS2-2JZ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 2017.

2. T. Woś (red.) Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

4. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 - absolwent ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach; Sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań, zaliczenie ustne lub pisemne.

K_W06 - absolwent ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka i obywatela w administracji, w szczególności ich prawach, wolnościach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki; Sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań, zaliczenie ustne lub pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U06 - absolwent sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administracji; Sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań, zaliczenie ustne lub pisemne.

K_U12 - absolwent posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie problematyki administracyjnej; Sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań, zaliczenie ustne lub pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K03 - absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji ; Sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań, zaliczenie ustne lub pisemne.

K_K04 - absolwent prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; Sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań, zaliczenie ustne lub pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne lub w formie zdalnej.

Pytania na zaliczenie obejmują zagadnienia z sylabusa do niniejszego przedmiotu.

Dostęp do zaliczenia mają wszyscy studenci.

Zaliczenie zapewnia udzielenie poprawnej odpowiedzi na 50% zadanych pytań plus 1.

Zakres tematów:

1. Sądowa kontrola administracji - zagadnienia wstępne

2. Sądownictwo administracyjne - geneza i funkcje

3. Ustrój sądów administracyjnych, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, Skład sądu, wyłączenie sędziego

4. Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość

5. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

6. Dopuszczalność postępowania sądowoadministracyjnego

7. Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym

8. Rozstrzygnięcia sądów administracyjnych i ich skutki

9. Kontrola administracji sprawowana przez sądy powszechne

10. Kontrola administracji sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - konwersatorium, dyskusja ze studentami oraz pomiędzy studentami, konsultacje, w tym również drogą zdalną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:15 - 14:30, sala 211
Piotr Pietrasz 22/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.