Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie kultury w realiach UE 0800-AS1-3BBI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1. Barański, R. Finansowanie działalności kulturalnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

2. Kopeć K.D., Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop.,

Kraków2014.

3. Oficjalne witryny internetowe funduszy europejskich.

4. Trocki M., red., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1. 3BBI_W07 - student zna definicje podstawowych pojęć z zakresu finansowania kultury w realiach UE (K_W07)

2. 3BBI_W14 - student zna podstawy dotyczące systemu finansowania kultury w Polsce (K_W14)

3. 3BBI_U03 - student potrafi zastosować w praktyce poznane zasady dotyczące funkcjonowania podmiotów w sektorze kultury (K_U03)

4. 3BBI_U09 - student potrafi opracować wstępną koncepcję działań w zakresie kultury umożliwiającą pozyskanie środków (K_U09)

5. 3BBI_K07 - student potrafi współpracować z innymi podejmując działania w sferze kultury (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę w formie prezentacji zadanego tematu oraz na podstawie aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zasady i źródła finansowania działalności w ramach funduszy UE. System instytucjonalny.

2. Programy operacyjne jako źródło finansowania projektów w dziedzinie kultury. Ujęcie teoretyczne i praktyczne.

3. Zasady kwalifikowalności wydatków na przedsięwzięcia w dziedzinie kultury. Pozyskanie środków "krok po kroku".

4. Dobre praktyki projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w dziedzinie kultury (studia przypadków).

5. Wniosek aplikacyjny - jako forma ubiegania się o dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, ćwiczenia grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala A207
Anna Busłowska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.