Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty muzyczne 0800-PIWN1-3WMU
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- J.Dyląg, A.Czyżowski, A.Porzucek, P.Szafarski – Podstawy gry na keyboardzie. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych wyższych szkół pedagogicznych, uniwersytetów, wyższych szkół zawodowych, kolegiów nauczycielskich. Oficyna Wydawnicza Impuls, wyd. I , Kraków 2002

- Materiały pomocnicze do realizacji przedmiotów: Emisja głosu i Warsztaty instrumentalne – podręcznik do użytku wewnętrznego

- M.Klechniowska – Szkoła na fortepian

Literatura uzupełniająca:

- J.Kępski – Szkoła na keyboard

- M.Niemira – Szkoła na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Abecadło na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Elementarz na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Piosenki dziecięce cz. I, II, III

- Podręczniki i przewodniki metodyczne do Muzyki dla klas I – VI

- opracowania własne

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

W01 - zna budowę instrumentu klawiszowego, zna podstawowe rodzaje artykulacji, wie, co to jest klucz muzyczny, akord, akompaniament – ćwiczenia praktyczne

W02 – ma podstawową wiedzę dotyczącą elementów dzieła muzycznego - ćwiczenia praktyczne

U01 - potrafi wskazać położenie poszczególnych dźwięków na klawiaturze, potrafi odwzorowywać zapis nutowy w obszarze oktawy razkreślnej i małej - ćwiczenia praktyczne

U02 – wykonuje proste piosenki i utwory muzyczne z literatury dziecięcej – ćwiczenia praktyczne

U03 – posiada podstawową umiejętność wykorzystania niektórych funkcji keyboardu - ćwiczenia praktyczne

K01 – posiada umiejętność organizacji pracy własnej - ćwiczenia praktyczne

K02 – w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania - ćwiczenia praktyczne

K03 – posiada umiejętność samooceny - ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Warsztaty.

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie określonej ilości pozytywnie ocenionych utworów oraz obecności na zajęciach.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zakres tematów:

1. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości ogólno-muzycznych: (pięciolinia, wartości rytmiczne nut i pauz, takt, klawiatura, oznaczenia tempa, dynamiki, budowa instrumentu klawiszowego i innych) 1 godz.

2. Wskazówki metodyczne dotyczące gry: postawa przy instrumencie, układ rąk, sposoby wydobycia dźwięku (artykulacja). 1 godz.

3. Wstępne ćwiczenia na trzech instrumentach - keyboard (lub pianino), dzwonki i flet prosty (podłużny) 1 godz.

4. Rozszerzenie czytania dźwięków do oktawy razkreślnej i małej. 1 godz.

5. Zastosowanie podstawowej techniki palcowej w przyswajaniu piosenek i utworów diatonicznych z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności 4 godz.

6. Ćwiczenia w wykonywaniu utworów na instrumentach. 1 godz.

7. Zaliczenie. 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Warsztaty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 18:40, sala C1.6
Dorota Pękacka 14/ szczegóły
2 każda niedziela, 15:30 - 17:00, sala C1.6
Dorota Pękacka 14/ szczegóły
3 każda sobota, 18:50 - 20:20, sala C1.6
Dorota Pękacka 14/ szczegóły
4 każda niedziela, 17:10 - 18:40, sala C1.6
Dorota Pękacka 14/ szczegóły
5 każda sobota, 17:10 - 20:10, sala C1.6
Dorota Pękacka 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.