Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka celna 0300-LS1-3XCEL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University Press, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Radzewicz, "Kodeks celny elementy kalkulacyjne", ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

3XCEL_W01 Student zna normy, reguły i zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych działających w warunkach określonej polityki celnej; sposoby weryfikacji: dyskusja na wykładzie, egzamin

3XCEL_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowań działalności logistycznej w

ramach określonej polityki celnej; sposoby weryfikacji: dyskusja na wykładzie, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu- 10 pytań zamkniętych i otwartych, obejmujących tematykę realizowaną na wykładzie. Zaliczenie egzaminu po uzyskaniu 6 punktów.

Punktacja:

10: ocena bardzo dobra

9: ocena dobra z plusem

8: ocena dobra

7: ocena dostateczna z plusem

6: ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Cło jako narzędzie polityki handlowej. Ekonomiczne skutki cła

2. Polityka celna - pojęcie, rodzaje i funkcje (funkcja ochronna, funkcja fiskalna)

3. Polityka wolnego handlu a protekcjonizm

4. Liberalizacja obrotów handlowych na gruncie międzynarodowym

5. Konwencje i porozumienia międzynarodowe w zakresie cła. GATT/WTO a polityka celna

6. Polityka celna a integracja ekonomiczna : strefa wolnego handlu i unia celna (efekt kreacji, efekt przesunięcia, długookresowe efekty unii celnej)

7. Polityka celna Polski do 2004 r.

8. Polityka celna na przykładzie UE (proces budowy unii celnej, terytorium celne, elementy kalkulacyjne cła, przeznaczenie i procedury celne)

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do zadawania pytań podczas wykładu i aktywnego udziału w dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 301
Monika Fiedorczuk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.