Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa celna i graniczna 0300-LS1-3XOCG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maksimczuk A., Sidorowicz L. Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej, Almamer Warszawa 2008.

2. Stępień B (red.) Handel zagraniczny - Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Gołębiowski S., Obsługa celna w przepływie towarów, Difin, Warszawa 2007

2. Maksimczuk A., Sidorowicz L. Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis Warszawa 2007

3. D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport, Import 2013, Unimex - Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2013

Efekty uczenia się:

3XOCG_W01 Student ma wiedzę na temat funkcji politycznych, ekonomicznych oraz prawnych granic państwowych, na przykładzie UE - egzamin

3XOCG_W02 Zna normy, reguły i zasady przekraczania granicy przez osoby i towary na wewnętrznej granicy UE, zwłaszcza na granicy z państwami trzecimi, głownie z Rosją, Ukrainą i Białorusią - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu- 10 pytań zamkniętych i otwartych, obejmujących tematykę realizowaną na wykładzie. Zaliczenie egzaminu po

uzyskaniu 6 punktów.

Punktacja:

10: ocena bardzo dobra

9: ocena dobra z plusem

8: ocena dobra

7: ocena dostateczna z plusem

6: ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Granica państwa jako kategoria polityczna, ekonomiczna i społeczna

2. Służba celna i jej rola w obsłudze celnej i granicznej

3. Regulacje UE vs regulacje międzynarodowe i krajowe w zakresie obsługi międzynarodowego ruchu towarowego i osobowego

4. Celna i graniczna obsługa ruchu towarowego

5. Graniczna obsługa ruchu osobowego

6. Przestępczość w zakresie międzynarodowego ruchu towarowego i osobowego

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do zadawania pytań podczas wykładu i aktywnego udziału w dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 303
Monika Fiedorczuk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.