Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość 0300-PS1-2RAC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekomicznego, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypta (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2017

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Sposoby weryfikacji:

2RAC_W01 Egzamin końcowy (test)

2RAC_W02 Egzamin końcowy (test)

2RAC_W03 Egzamin końcowy (test)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową 45% oraz część ćwiczeniową 55%

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia Egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z testu jednokrotnego wyboru.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

1. Rachunkowość jako system ewidencji.

2. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości

3. Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków.

4. Dokumentacja i ewidencja obrotu materiałowego.

5. Pojęcie, klasyfikacja i wycena aktywów trwałych.

6. Udokumentowanie, ewidencja i rozliczanie kosztów.

7. Wynik finansowy - zasady jego tworzenia i podziału.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 302
Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 51/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.