Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie podatkowe przedsiębiorstw 0300-PS1-3RSPP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Ciupek B., Famulska T., Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

2) Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

3) Chróścicki P. (i in.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4) Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.

5) Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2010.

2) Gajewski D., Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Vizja Press&IT, Warszawa 2012.

3) Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK, Toruń 2001.

4) Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

5) Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6) Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

7) Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

8) Ziółek Ł., Międzynarodowe planowanie podatkowe, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007.

9) Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012, poz. 361 j.t. z późn. zm.

2) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014, poz. 851 j.t. z późn. zm.

3) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4) Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2016, poz. 710 j.t. z późn. zm.

Efekty uczenia się:

3RSPP_W01: udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

3RSPP_W02: udział w dyskusji, kolokwium

3RSPP_W03: udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

3RSPP_U01: analiza przypadków

3RSPP_U02: analiza przypadków

3RSPP_K01: udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowanej w grupach prezentacji, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

Temat 1: Istota i rodzaje strategii podatkowych. Instrumenty, kryteria wyboru i metodyka budowy strategii

1. Cele planowania podatkowego

2. Uwarunkowania strategii podatkowej w przedsiębiorstwie

3. Narzędzia realizacji strategii podatkowej

4. Optymalizacja podatkowa a zjawisko unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

Temat 2: Specyfika i zakres planowania podatkowego w ramach polskiego systemu podatkowego

1. Podatki dochodowe

2. Podatki majątkowe

3. Podatki konsumpcyjne

4. Składki, opłaty i inne świadczenia publiczne

Temat 3: Planowanie podatkowe w decyzjach strategicznych przedsiębiorstwa

1. Konsekwencje podatkowe wyboru formy organizacyjno-prawnej

2. Wybór lokalizacji prowadzenia działalności gospodarczej

3. Wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

4. Decyzje przedsiębiorstwa w zakresie podatku od towarów i usług

Temat 4: Planowanie podatkowe w decyzjach operacyjnych przedsiębiorstwa

1. Optymalizacja przychodów i kosztów uzyskania przychodów

2. Optymalizacja ryzyka podatkowego

3. Optymalizacja kosztów podatkowych

Temat 5: Strategia podatkowa w przedsiębiorstwie (studia przypadków)

1. Działalność w zakresie wolnych zawodów

2. Działalność usługowa w zakresie handlu

3. Działalność usługowa w zakresie usług niematerialnych

4. Działalność produkcyjna

Metody dydaktyczne:

Prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach) z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 302
Adam Wyszkowski 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.