Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.4 0300-ZS1-2ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

- Business Result Intermediate, J.Hughes, J.Naunton (Oxford UP, 2007)

- Business Result Upper-intermediate, M. Duckworth, R. Turner (Oxford UP, 2008)

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Z1_U09/ANG_U09

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów.

Z1_U09/ANG_U09

Z1_U08/ANG_U08

3. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Z1_K02/ANG_K02

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, przedstawienie prezentacji (projekty indywidualne i w grupach), zaliczenie na ocenę pozytywną testów i innych prac pisemnych.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym za pośrednictwem platformy Blackboard IV semestrze.

Zakres tematów:

1. Start-up'y

2. Kontakty towarzyskie w miejscu pracy

3. Komunikacja wewnątrz firmy

4. Wyjaśnianie procedur i procesów

5. Zmiany i innowacje w miejscu pracy

6. Trendy w biznesie

7. Prezentowanie danych statystycznych

8. Różnice kulturowe

9. Ocena pracownika, monitorowanie

10. Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę

11. Pisanie akademickie: raporty, listy transakcyjne, CV i list motywacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów oraz wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 201
Paulina Pawłowska-Stec 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 201
Paulina Pawłowska-Stec 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.