Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo 0300-ZS1-2PRA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

właściwa dla każdego cyklu oraz:

A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd. 5, Wolters Kluwer 2016 (fragm.)

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- posiada podstawową wiedzę na temat norm prawnych dotyczących typów systemów (ustrojów) gospodarczych - Z1_W02; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny;

- ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych - Z1_W05; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny;

- ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur prawnych i społecznych i zasad ich funkcjonowania - Z1_W06; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny;

- ma wiedzę o normach i regułach (prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - Z1_W08; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny;

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie - Z1_K01; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny. Odpowiedzi opisowe na trzy pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów. Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

Norma prawna jako norma społeczna. Funkcje prawa. Pojęcie państwa i jego funkcji.

Budowa aktu prawnego, struktura przepisu prawa, rozpoznawanie rodzajów przepisów prawa i ich umieszczenia w tekście aktu prawnego.

Norma prawna, budowa normy prawnej, rekonstruowanie normy prawnej na podstawie przepisów prawa - przykłady.

Pojęcie i charakterystyka źródeł prawa, system źródeł prawa w Polsce, rola prawa międzynarodowego i wspólnotowego.

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego. Rodzaje podmiotów prawa, zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.

Problematyka obowiązywania prawa, rola przepisów przejściowych.

Zasady konstrukcji systemu prawa: hierarchiczność, niesprzeczność, zupełność. Reguły kolizyjne i reguły wnioskowań prawniczych.

Stosowanie prawa, subsumpcja, wykładnia prawa.

Praworządność – pojęcie i koncepcje praworządności.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami komputerowymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 301
Maciej Aleksandrowicz 48/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.