Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie produkcją 0300-ZS1-3XZAP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.E. Pająk, M. Klimkiewicz, A. Kosieradzka Zarządzanie produkcją i usługami, PWE, Warszawa 2014.

2.I.Durlik, Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.

3. A.Muhlemann, J.Oakland, K.Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001.

4. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1. B.Liwowski, R. Kozłowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2. E.Pająk, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2009.

3. R.Chase, N.Aquilano, R.Jacobs, Production and operations management: manufacturing and services, Boston, MA [etc.] : Irwin/McGraw-Hill, 1998.

Efekty uczenia się:

3XZAP_W01 ma wiedzę na temat wykorzystania zasobów ludzkich w procesie produkcji i ich wpływu na wydajność przedsiębiorstwa (Z1_W05) - egzamin pisemny

3XZAP_W02 posiada wiedzę o zasadach organizowania działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie (Z1_W09) - egzamin pisemny

3XZAP_W03 posiada wiedzę o przebiegu procesu produkcyjnego i podstawowych problemach w ramach każdego etapu tego procesu (Z1_W09) - egzamin pisemny

3XZAP_U01 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z procesem produkcyjnym (Z1_U05) - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 50% możliwych do zdobycia punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1.Podstawowe informacje o zarządzaniu produkcją

2.Produkcja. Przygotowanie produkcji.

3.Proces produkcyjny i jego organizacja

4.Siła robocza w procesie produkcyjnym

5. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa

6.Gospodarka materiałowa

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu. Wykład w e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 206
Urszula Gołaszewska-Kaczan 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.