Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstwa 0300-EN1-2EPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013

2. J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2000

3. J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ekonomika przedsiębiorstw: praca zbiorowa, red. J. Engelhardt, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, 2011

2. K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 1, Difin, Warszawa, 2011

3. J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 2, Difin, Warszawa, 2011

4. K. Guzera, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 3, Difin, Warszawa, 2011

5. Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2006

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

na wykładach Sprawdziany pisemne

Egzamin końcowy - pisemny

2EPR _W01 x x x

2EPR _W02 x x x

2EPR _W03 x x

2EPR _U01 x x

2EPR _K01 x x

2EPR _K02 x x x

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy na ocenę

Zakres tematów:

I. Ekonomika przedsiębiorstwa jako dyscyplina naukowa

II. Istota przedsiębiorstwa i jego działalności

III. Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw (online)

IV. Ekonomika finansów przedsiębiorstwa

V. Ekonomika kosztów przedsiębiorstwa (online)

VI. Ekonomika produkcji w przedsiębiorstwie

VII. Ekonomika działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

VIII. Ekonomika gospodarowania zasobami pracy

IX. Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa

X. Ekonomika środków trwałych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 301
Artur Bołtromiuk 44/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.