Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa 0300-ES1-2XFPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Sposoby weryfikacji:

2XFPR_W01 :kolokwium; aktywność na zajęciach

2XFPR_W02 :kolokwium; aktywność na zajęciach

2XFPR_W03 :kolokwium; aktywność na zajęciach

2XFPR_U01 : aktywność na zajęciach,praca w grupach

2XFPR_U02 ; aktywność na zajęciach,praca w grupach

2XFPR_U03 :aktywność na zajęciach,praca w grupach

2XFPR_U04 : praca w grupach

2XFPR_K01 : kolokwium; aktywność na zajęciach,praca w grupach

2XFPR_K02 : aktywność na zajęciach,praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to: kolokwium, aktywność, praca w grupach (case study).

Kolokwium odbędzie się w formie zdalnej.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50%+1 pkt łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach (nieobecności powyżej muszą być zaliczone na konsultacjach.

W przypadku nieobecności na więcej niż połowie zajęć - brak zaliczenia ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Wartość pieniądza w czasie

2. Analiza progu rentowności

3. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4. Analiza strukturalna sprawozdań finansowych

5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

6. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

7. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa

8. Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa

9. Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych - wykorzystanie metody przypadków (case study).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 303
Magda Wiśniewska-Kuźma 22/25 szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 303
Magda Wiśniewska-Kuźma 25/25 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 303
Magda Wiśniewska-Kuźma 22/25 szczegóły
4 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 207
Magda Wiśniewska-Kuźma 26/25 szczegóły
5 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 303
Anna Wierzbicka 27/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.