Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie podatkowe przedsiębiorstw 0300-ES2-2VSPP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

B. Ciupek, T. Famulska, Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

P. Chróścicki, D. Gwóźdź, A. Kiereś, W. Knap, A. Sakowska, K. Wojtowicz-Janicka, Optymalizacja podatkowa, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja podatkowa dochodów przedsiębiorców, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

J. Wyciślok, Optymalizacja podatków: legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.

Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019.pdf

Efekty uczenia się:

2VSPP_W01 Prezentacja, Aktywność

2VSPP_W02 Prezentacja, Prace pisemne, Projekty grupowe, Obserwacja i ocena, Aktywność

2VSPP_W03 Prezentacja, Prace pisemne, Projekty grupowe, Obserwacja i ocena, Aktywność

2VSPP_U01 Prezentacja, Projekty grupowe, Obserwacja i ocena, Aktywność

2VSPP_U02 Projekty grupowe, Obserwacja i ocena, Aktywność

2VSPP_K01 Projekty grupowe, Obserwacja i ocena, Aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, projekt grupowy, praca w grupach, prezentacja prac domowych.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy je zaliczyć na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i zasady formułowania strategii podatkowej w przedsiębiorstwie.

- cele planowania podatkowego,

- uwarunkowania strategii podatkowej w przedsiębiorstwie,

- określenie sposobów oraz narzędzi realizacji strategii podatkowej,

- optymalizacja podatkowa a zjawisko uchylania się od opodatkowania.

2. Wybór formy opodatkowania jako decyzja strategiczna przedsiębiorstwa.

- wybór formy organizacyjno-prawnej a forma opodatkowania,

- formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce,

- zalety i wady form opodatkowania działalności gospodarczej.

3. Zarządzanie podatkiem dochodowym jako decyzja strategiczna przedsiębiorstwa.

- działalność handlowa,

- działalność usługowa,

- wykonywanie wolnego zawodu.

4. Wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jako decyzja strategiczna przedsiębiorstwa.

- optymalizacja podatkowa poprzez lokalizację działalności w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE),

- optymalizacja podatkowa poprzez raje podatkowe,

- optymalizacja podatkowa poprzez podatkową grupę kapitałową (PGK),

5. Tworzenie strategii podatkowej przedsiębiorstwa (projekty grupowe).

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach), projekt grupowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 318
Michał Wojciuk 22/ szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 318
Michał Wojciuk 27/ szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 318
Michał Wojciuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.