Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne 0300-ES2-2XZST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006 i nast.

2. Obłoj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007 i nast.

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000 i nast.

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 i nast.

Literatura dodatkowa:

1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

2. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

3. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

4. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

Student:

KP7_WG4 ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych, a także modelowania struktur gospodarczych

KP7_WG6 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych rodzajów podmiotów, instytucji i struktur ekonomicznych oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu zamieszczony na platformie Blackboard:

8-9 pkt – dst; 10 pkt – dst+, 11-12 pkt – db; 13 pkt – db+; 14-15 pkt – bdb

Zakres tematów:

1. Zarządzanie strategiczne jako proces - stacjonarne

2. Ewolucja zarządzania strategicznego - szkoły zarządzania - stacjonarne

3. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa (misja, domena i przewaga konkurencyjna, cele funkcjonalne) - zdalne

4. Rodzaje strategii - zdalne

5 Strategie konkurencji wg Portera - zdalne

(Strategia konkurencji w sektorach rozproszonych; Strategia konkurencji w sektorach pojawiających się; Strategia konkurencji w sektorach dojrzałych g) Strategia konkurencji w sektorach schyłkowych; Strategia konkurencji w sektorach globalnych - zdalne

7. Strategie integracji, kooperacji (fuzje, przejęcia, alianse strategiczne, klastry) -zdalne

8. Nowe trendy w strategiach organizacji

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. dyskusja), omawianie przykładów - w trybie stacjonarnym i zdalnym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 301
Mariusz Citkowski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.