Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne 0300-ES2-2XZST
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2007 i nast.

2. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów,

MT Biznes, Warszawa 2006

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000 i nast.

Literatura uzupełniająca:

1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

2. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc i nast.

3. Obłoj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi

konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student:

KP7_UU1 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

KP7_KK2 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy

Metody i kryteria oceniania:

Suma punktów uzyskanych z z realizacji studiów przypadku z zakresu analizy strategicznej i zarządzania strategicznego. Końcowa ocena: procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia - 60-68% - dst; 69-76% - dst+; 77-84%-db; 85-92%-db+; 93-100% -bdb.

Obecność obowiązkowa.

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Przekroczenie 50% nieobecności w semestrze skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu - zajęcia w trybie stacjonarnym i zdalnym

Zakres tematów:

Analiza (charakterystyka) wybranej/wylosowanej firmy - stacjonarne

Metoda scenariuszowa - zdalne

Analiza portfelowa przedsiębiorstwa - zdalne

Mapa grup strategicznych - zdalne

Analiza SWOT przedsiębiorstwa - zdalne

Strategiczna karta wyników - zdalne

Metody dydaktyczne:

Burza mózgów, studium przypadku, prezentacja wyników pracy -

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 206
Monika Garwolińska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.