Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I 0300-EN1-3EC1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Maddala, G. S, Introduction to econometrics, John Wiley & Sons, 2001

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii -w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Stock J. H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Pearson Education Limited, Boston 2015

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

3EC1_W01 - Egzamin pisemny

3EC1_W02 - Egzamin pisemny

3EC1_W03 - Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) oraz aktywizujące studentów (konwersacja).

Zakres tematów:

1. Podstawy programowania matematycznego

2. Programowanie liniowe

3. Rozwiązanie graficzne PL

4. Metoda sympleksowa rozwiązywania PL

5. Analiza postoptymalizacyjna

6. Symetryczne zagadnienie dualne

7. Zagadnienie transportowe

8. Jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą

9. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) oraz aktywizujące studentów (konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 19:00 - 20:35, sala 302
Beata Madras-Kobus 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.