Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I 0300-EN1-3EC1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Maddala, G. S, Introduction to econometrics, John Wiley & Sons, 2001

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii -w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Stock J. H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Pearson Education Limited, Boston 2015

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

3EC1_W01 - kolokwium, aktywność

3EC1_W02 - kolokwium, aktywność

3EC1_W03 - kolokwium, aktywność

3EC1_U01 - kolokwium, aktywność

3EC1_U02 - kolokwium, aktywność

3EC1_U03 - aktywność

3EC1_K01 - aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium, pracy domowej oraz aktywności na zajęciach. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% łącznej ilości punktów. Opuszczenie przez studenta więcej niż 2 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących programowania liniowego

2. Rozwiązywanie PL metodą graficzną

3. Rozwiązywanie PL metodą sympleks

4. Rozwiązywanie zadań z zakresu analizy postoptymalizacyjnej

5. Rozwiązywanie zadań dotyczących symetrycznego zagadnienia dualnego

6. Rozwiązywanie zadań z zakresu zagadnienia transportowego

7. Zastosowanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych z jedną zmienną objaśniającą w zadaniach

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 317
Beata Madras-Kobus 26/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 317
Beata Madras-Kobus 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.