Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki finansowe 0300-EN1-3RFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Al-Kaber M., Rynki finansowe, WPSZ, Suwałki 2012.

2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2012.

3. Pyka I. (red), Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.

4. Levinson M., Guide to Financial Markets, Why they exist and how they work, The Economist, USA 2014.

Literatura dodatkowa:

1. Dziawgo D., Rynek finansowy : istota - instrumenty - funkcjonowanie , Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

2. Jajuga K, Jajuga T., Inwestycja. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2007.

3. Banaszczak-Soroka U. (red), Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy,Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

Obowiązkowe strony:

WWW.knf.gov.pl

WWW.nbp.pl

WWW.gpw.pl

Efekty uczenia się:

1RFI_W01 Student ma wiedzę na temat struktury rynków finansowych, zna uczestników oraz instrumenty poszczególnych rynków- zaliczenie pisemne

1RFI_W02 Ma wiedzę na temat relacji między uczestnikami rynków finansowych, zna zasady i znaczenie przepływu finansowego pomiędzy podmiotami rynku finansowego- dyskusja na wykładzie i zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie w formie testu online (obowiązuje zakres tematyczny omawiany na zajęciach stacjonarnych oraz udostępniony Studentom na platformie e-learningowej)

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z testu.

Zakres tematów:

1. Ogólna klasyfikacja i charakterystyka rynków finansowych – zajęcia stacjonarne

2. Rynek pieniężny: cechy, uczestnicy, instrumenty – zajęcia stacjonarne

3. Rynek kapitałowy: cechy, uczestnicy, instrumenty – zajęcia stacjonarne

4. Giełda Papierów Wartościowych - e-learning

5. Rynek walutowy: cechy, uczestnicy, instrumenty – zajęcia stacjonarne

6. Instrumenty pochodne rynku walutowego (kontrakty, opcje, SWAP)

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz e-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 301
Agnieszka Ertman 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.