Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski w badanich ekonomicznych 0300-ES3-3ANG2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 42
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura:

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- FC Use of English, V. Evans

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

- artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. SD_UK01 - prezentacje multimedialne, posterowe, referaty

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. SD_UO01, SD_UO02 - projekty grupowe, dyskusje

3. Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. SD_UW02

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności w roku bez konieczności ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, przedstawienie prezentacji (projekty indywidualne i w grupach).

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym po II semestrze.

Zakres tematów:

1. System podatkowy w Wielkiej Brytanii.

2. Wpływ pracy na kondycję psychiczną pracownika.

3. Edukacja a zarobki.

4. Mroczna strona globalizacji.

5. Granice po Brexit'cie.

6. Brexit i wojna handlowa a zagrożenia dla rynku europejskiego.

7. Raje podatkowe a pranie pieniędzy.

8. Transakcje bezgotówkowe i odchodzenie od tradycyjnych walut.

9. Bitcoins i inne waluty wirtualne.

10. Sklepy niszowe przyszłością sprzedaży detalicznej.

11. Słownictwo ogólnoakademickie.

12. Sformułowania publikacji naukowych.

13. Zadania przygotowujące do egzaminu certyfikatowego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 301
Paulina Pawłowska-Stec 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.