Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia przywództwa 0300-ZS2-2PPPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.R. E. Kaplan, R. Kaiser, Wszechstronny lider, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

2.J. M.Kouzes, B. Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. W.Haman, J.Gut, Psychologia szefa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A.Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPPR_W01 - praca pisemna

2PPPR_W02 - praca pisemna

2PPPR_W03 - praca pisemna

UMIEJĘTNOŚCI

2PPPR_U01 - praca pisemna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPPR_K01 - akywny dialog na wykładach

2PPPR_K02 - praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny esej związany z postawami przywódczymi, źródłem postaw przywódczych i kluczowych kompetencji w tym zakresie.

Zakres tematów:

Część I: Samorozwój lidera

1. Charakterystyka lidera - przegląd teorii

2. Kompetencje przywódcze

3. Atrybuty charyzmy

4. Kształtowanie wizji

5. Gotowość do ryzyka

Część II: Siła relacji

6. Transformacja - wpływ lidera

7. Inspirowanie jednostek

8. Delegowanie uprawnień

9. Rozwój jednostek - metody

Część III: Współpraca z zespołem

10. Specyfika zespołu

11. Budowa zespołu

12. Komunikacja w zespole

13. Inspirowanie zespołu

14. Rozwiązywanie konfliktów

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu, praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 303
Marek Kruk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.