Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza podatkowa 0300-EN1-2XAPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1. Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2014.

2. Smoleń P., Wótowicz W. (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

5. Brzeziński B., Kalinowski M. (red.), Prawo podatkowe Unii Europejskiej, ODDK, Gdańsk 2017.

6. Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317. ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. t.j. z 2016 r., poz. 617, 1579 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 716, 1579, 1923 ze zm.).

Efekty uczenia się:

2XAPO_W01, 2XAPO_W02, 2XAPO_W03: udział w dyskusji, kolokwium

2XAPO_U01, 2XAPO_U02, 2XAPO_U03: analiza przypadków, kolokwium

2XAPO_K01, 2XAPO_K02: analiza przypadków, udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: - ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, pisemne kolokwium końcowe.

Punktacja: - aktywność na zajęciach i prace zespołowe: max 20 pkt. - kolokwium: max 20 pkt.

Oceny: 5,0 35 – 40 pkt. 4,5 29 – 34 pkt. 4,0 23 – 28 pkt. 3,5 17 – 22 pkt. 3,0 15 – 18 pkt. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze).

Zakres tematów:

Treści ćwiczeń:

1. Istota i cele zarządzania podatkami: rodzaje strategii podatkowych, instrumenty optymalizacji podatkowej, ryzyko podatkowe i sposoby jego ograniczania.

2.Planowanie podatkowe w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej: opodatkowanie spółek osobowych i kapitałowych.

3. Planowanie podatkowe w zakresie wybory formy opodatkowania osób fizycznych (zasady ogólne: podatek progresywny i liniowy oraz ryczałtowe formy opodatkowania).

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania dochodu: wysokość obciążeń podatkowych, uciążliwość i koszty ewidencji podatkowych.

5. Wybór formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: ocena opłacalności opodatkowania, zasady ogólne: według progresywnej skali podatkowej, podatek liniowy a formy ryczałtowe: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.

6. Podatki a bieżąca działalność przedsiębiorstwa: amortyzacja podatkowa, zaliczki na podatek dochodowy, kredyt podatkowy, optymalizacja przychodów i kosztów, rozliczanie strat.

7. Optymalizacja źródeł finansowania: wpływ podatków na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców.

8. Planowanie podatkowe w zakresie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Międzynarodowe aspekty optymalizacji podatkowej.

9. Zarządzanie podatkiem od towarów i usług (VAT): optymalizacja w zakresie VAT, szczególne rozwiązania w VAT.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- prace zespołowe zachęcające studentów do dyskusji i zadawania pytań

- prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 133
Anna Wildowicz-Szumarska 25/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 133
Anna Wildowicz-Szumarska 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.