Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna i gospodarcza 0300-EN1-3PSG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

3PSG _U01 - kolokwium

3PSG _U02 - kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3PSG_K01 - praca w grupie

3PSG_K02 - praca w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwium w formie pisemnej, punktowanej aktywności na zajęciach, a także udziału w debacie. Zarówno, kolokwium, jak i debata są elementami obowiązkowymi do uzyskania zaliczenia.

Kolejnym warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. W przypadku nieobecności na więcej niż połowie zajęć - brak zaliczenia z przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do polityki gospodarczej

2. Gospodarka rynkowa

3. Wzrost gospodarczy

4. Polityka fiskalno-budżetowa

5. Polityka pieniężno-kredytowa

6. Polityka cenowo-dochodowa

7. Polityka antyinflacyjna

8. Polityka rynku pracy

9. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą

10. Polityka regionalna

11. Wprowadzenie do polityki społecznej

12. Polityka rodzinna, ludnościowa, mieszkaniowa.

13. Polityka zabezpieczenia społecznego

14. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca indywidualna, praca w grupie (quiz, debata)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 318
Emilia Jankowska-Ambroziak 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 318
Emilia Jankowska-Ambroziak 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.