Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka 0800-PIWS1-2AIY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Płóciennik E., 2016, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i w szkole podstawowej, Łódź, Wyd. UŁ.

Klus-Stańska- D., 2010, Behawioryzm versus konstruktywizm: opozycyjne źródła koncepcji programowych, [w:] Nauczycielskie zmagania z podstawą programową, red. A. Dereń, J. Tersa, T., Sadoń-Osowiecka, Kartuzy.

Łukaszewicz R., 1994, Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map, Wrocław.

Bauman T., 2005, Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1.

Brzezińska A., 1994, Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela? [w]: G. Lutomski (red.): Uczyć inaczej, Poznań.

Bałachowicz J., 2009, Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., red., 2013, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków-Białystok.

Miłek K., 2015, Zabawa jako obszar poznawania dziecka, [w:] red. Guz S., Centner-Guz M., Zwierzchowska I., W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, s.. 219-228.

Efekty uczenia się:

1. Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji promujących aktywność własną dziecka, autonomiczne uczenie się, motywację wewnętrzną i poczucie podmiotowości. K_W04, K_W09

2. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwoju człowieka i pedagogiki ogólnej w celu analizy i interpretacji problemów wspierania dziecka w rozwoju. K_U02, K_U10

3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o tworzeniu psychopedagogicznych podstaw do uczenia się i rozwoju dziecka i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. K_U14, K_U04

4. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne zgodnie z najnowszą wiedzą K_K08

5. Odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych i osobistego rozwoju w roli nauczyciela K_K02

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, dwie prace zaliczeniowe

Wyniki prac pisemnych określone procentowo:

0-50% ocena niedostateczna

51-60% ocena dostateczna

61-70% ocena dostateczna plus

71-80% ocena dobra

81-90% dobra plus

91-100% ocena bardzo dobra

ocena aktywności na ćwiczeniach, ocena obecności na zajęciach; samoocena.

Zakres tematów:

1. Aktywność jako podstawowy warunek rozwoju i uczenia się dziecka – analiza projektów pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Klasyfikacje możliwych rodzajów aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu i w szkole – analiza scenariuszy pracy z dziećmi; projektowanie pracy z dziećmi – 2 godz.

2. Uczenie się dziecka według L. S. Wygotskiego, strefa najbliższego i aktualnego rozwoju dziecka, rodzaje wiedzy i rodzaje uczenia się – Analiza scenariuszy zadań edukacyjnych – 2 godz.

3. Uczenie się dziecka a typy sytuacji edukacyjnych oraz rodzaje modeli interakcji społecznych - Projektowanie zadań uruchamiających różne rodzaje uczenia się w przedszkolu i w szkole – projekt do wykonania poza zajęciami na uczelni.

4. Metody organizowania uczenia się dziecka – teoria a praktyka edukacyjna. Analiza:1) Cele i zadania edukacji elementarnej a cele uczenia się - analiza projektów pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole, 2) Organizacja procesu uczenia się dziecka w praktyce edukacyjnej przedszkola i szkoły – projektowanie i analiza rozwiązań praktycznych

- metoda inicjowania zabaw spontanicznych – 3 godz.;

- metoda projektowania okazji edukacyjnych – 2 godz.;

- metoda projektów – 2 godz/;

Metody dydaktyczne:

dyskusje, warsztaty, praca w zespole, analiza tekstów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A203
Janina Uszyńska-Jarmoc 24/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A203
Janina Uszyńska-Jarmoc 25/ szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A110
Małgorzata Bilewicz 23/ szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A110
Małgorzata Bilewicz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.