Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 370-PS5-1EKO
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazano w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

KA7_WG5 - Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, rozumie mechanizmy mikro- i makroekonomiczne funkcjonowania gospodarki

- metody podawcze oraz samodzielne studiowanie literatury

KA7_UU2 - Student potrafi wskazać i omówić związki między podstawowymi kategoriami ekonomicznymi oraz rozumie wpływ procesów ekonomicznych na funkcjonowanie społeczeństwa

-dyskusja na zajęciach

KA7_KK2 - Student potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, wykazuje krytyczną postawę wobec teorii ekonomicznych, poszukuje rozwiązań problemów ekonomicznych

dyskusja na zajęciach oraz prace domowe

KA7_KO3 - Student wykazuje postawę przedsiębiorczą. Rozumie zasadę racjonalnego działania oraz znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce - dyskusja na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są w sposób ciągły (max. 3 pkt za aktywność na każdych zajęciach). Przedmiotem oceny są również wykonane przez studenta samodzielnie prace domowe (max. 5 pkt za każdą).

Punktacja

12-15 dostateczny

16-17 dostateczny plus

18-20 dobry

21-22 dobry plus

23-24 bardzo dobry

Dopuszczalna liczba nieobecności bez usprawiedliwienia i konieczności zaliczenia: 1

Wszystkie nieobecności powyżej tej liczby wymagają usprawiedliwienia i zaliczenia treści z zajęć (bez możliwości uzyskania punktów) na najbliższych konsultacjach nauczyciela.

Nieobecność bez usprawiedliwienia na trzech zajęciach uniemożliwia studentowi uzyskanie zaliczenia przedmiotu.

ZALICZENIE POPRAWKOWE

Uczestnictwo w dyskusji (krótkie odpowiedzi w otwartych wątkach dyskusji na Blackboard) oraz przesłanie 2 prac pisemnych na zadane tematy

Zakres tematów:

Temat 1. Ekonomia jako nauka

Temat 2. Rynek i konkurencja w gospodarce

Temat 3. Teoria przedsiębiorstwa

Temat 4. Teorie pieniężne

Temat 5. Rola państwa w gospodarce

Temat 6. Mechanizm ekspansji gospodarczej.

Temat 7. Cykliczność w gospodarce

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Dyskusja z elementami wykładu

Zajęcia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzącego, czytania zadanych tekstów oraz przygotowywania prac domowych.

Konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 19:00, sala 312
Ewa Gruszewska 43/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.