Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowa metoda pracy 370-PS5-1PAM
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

3. P. Bajor, J. Fichna, M. Grabowski, B. Lis, M. Matuszewski, P. Oprocha, Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik Rady Młodych Naukowców, Warszawa 2013, http://rmn.org.pl/images/PORADNIK%20RMN_v3.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Zarządzanie projektem europejskim, pod red. M. Trockiego i B. Gruczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

2. T. Janus, Jak zdobyć granty na badania naukowe, UKSW, Warszawa 2018, https://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/jak_zdobyc_granty_na_badania_naukowe.pdf

W związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego z powodu pandemii koronawirusa dodaje się następujące pozycje:P. Bajor, J. Fichna, M. Grabowski, B. Lis, M. Matuszewski, P. Oprocha, Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik Rady Młodych Naukowców, Warszawa 2013, http://rmn.org.pl/images/PORADNIK%20RMN_v3.pdf oraz materiały udostępnione przez prowadzącego na platformie Blackboard (jako literatura podstawowa), T. Janus, Jak zdobyć granty na badania naukowe, UKSW, Warszawa 2018, https://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/jak_zdobyc_granty_na_badania_naukowe.pdf (jako literatura uzupełniająca).

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_KO2 - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: projekt; ocena za aktywność studenta w formie zdalnej; ocena efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz wniosku projektowego przygotowanego przez studentów i przesłanego online według wskazówek podanych przez prowadzącego.

Ocena zależna od poziomu przedstawionego wniosku projektowego. Skala ocen od 2 do 5.

Aktywny udział w zajęciach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o maksymalnie 0,5 stopnia.

Zakres tematów:

1. Projektowa metoda pracy w działalności naukowej i zawodowej.

2. Cechy charakterystyczne projektu i podział projektu na fazy.

3. Obszary zarządzania projektem.

4. Metodyka Design Thinking i jej zastosowanie.

5. Badania w naukach prawnych.

6. Ogólne zasady tworzenia budżetu i pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków,metoda projektów, konsultacje - wszystkie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala 214
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:15, sala 214
Wojciech Zoń 36/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.