Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój konstytucyjny RP 370-WN1-1AG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa (KA6_WG3) - egzamin pisemny lub egzamin pisemny w formie zdalnej;

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa (KA6_WK1) - egzamin pisemny lub egzamin pisemny w formie zdalnej;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę –formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: –dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa( KA6_UW2) - egzamin pisemny lub egzamin pisemny w formie zdalnej;

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem–przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK2) - egzamin pisemny lub egzamin pisemny w formie zdalnej;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo (KA6_KK2)- egzamin pisemny lub egzamin pisemny w formie zdalnej;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny polegający na odpowiedzi na trzy pytania opisowe z listy zagadnień przekazanych studentom w trakcie zajęć lub egzamin w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu (pytania do uzupełnienie, do wybory i tzw. opisowe) w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem: ustrój konstytucyjny (definicja, źródła), prawo konstytucyjny (definicja, źródła, przedmiot), konstytucja i jej cechy

2. Źródła ustroju konstytucyjnego RP oraz zasady ustroju (konstytucyjne)

3. Źródła prawa RP oraz prawa prawa, wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela

4. Władza ustawodawcza (Sejm i Senat)

5. Władza wykonawcza (Prezydent, Rada Ministrów)

6. Władza sądownicza (sądy, trybunały)

7. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego.

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład uzupełniony prezentacjami; konsultacje w terminach wskazanych w USOS i gablocie przy pok. 218.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 14:15 - 15:45, sala 215
co druga sobota (nieparzyste), 12:00 - 14:00, sala 215
Lech Jamróz 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.