Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 380-S2-1YPOS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Auleytner Julian: Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2012.

Cudowska Agata: Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów. Red. Anna Krajewska. Olecko 2010 (s. 167-182).

Gabryszak Renata, Magierek Dariusz: Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa 2009.

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Red. Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina. Warszawa, 2018.

Literatura uzupełniająca:

Cudowska Agata: Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji. Red. naukowa Krystyna Białobrzeska i Stanisław Kawula. Toruń, 2006 (s. 35-43).

Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej. Red. Bogusław Ponikowski, Józef Zarzeczny. Wrocław, 2002.

Efekty uczenia się:

1) Zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w problematyce przedmiotu, jako dyscyplinie naukowej i działalności praktycznej: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień polityki społecznej.

Sposoby weryfikacji: obecność na wykładach, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe.

2) Rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizy

kwestii społecznych w nowoczesnym społeczeństwie: student potrafi krytycznie analizować procesy i zjawiska zachodzące w rzeczywistości społecznej.

Sposoby weryfikacji: obecność na wykładach, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie uczestnictwa w wykładach i posiadania własnoręcznie wykonanych notatek.

O zaliczenie może ubiegać się student, który uczestniczył w większości wykładów i posiada własnoręcznie wykonane notatki z wykładów.

Ocena z przedmiotu uzależniona jest od liczby obecności i notatek:

a) obecność na wszystkich wykładach i pełne notatki dają ocenę bardzo dobrą, b) jedna nieobecność i notatki umożliwia uzyskanie oceny dobrej z plusem,

c) dwie nieobecności i notatki dają ocenę dobrą,

d) trzy nieobecności i notatki dają ocenę dostateczną z plusem.

Stan notatek z wykładów, ich niekompletność, niestaranność lub niepoprawność może być podstawą obniżenia oceny wynikającej z powyższych kryteriów.

Student, którego nie satysfakcjonuje opisane rozwiązanie może przystąpić do kolokwium zaliczeniowego, musi mieć jednak wymaganą minimalną liczbę obecności (notatki nie są wówczas sprawdzane), zaś ocena z kolokwium jest oceną końcową z przedmiotu i jeśli jest pozytywna nie podlega poprawie.

Zakres tematów:

Teoria służby społecznej - podstawowe założenia dyscypliny naukowej. Źródła, historia i rozwój polityki społecznej jako teorii i praktyki społecznej.

Kwestie społeczne w wymiarze globalnym - nierówności społeczne: marginalizacja i wykluczenie w perspektywie porównawczej.

Praca socjalna jako podstawowa kategoria w teorii i praktyce polityki społecznej.

Modele polityki społecznej na świecie w kontekście doktryn politycznych.

Strategie realizacji pomocy społecznej w perspektywie globalnej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające i dialogowe, wyjaśnianie, prezentacje, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala C02
Agata Cudowska 88/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.