Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii 380-SS1-1SOC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

a) J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

c) Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

d) P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

e) M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu 2014

f) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

g) E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016

h) J. A.Vincent, Ageing Contested: Anti-ageing Science and the Cultural Construction of Old Age, Sociology, Volume 40(4), 2006: 681–

698.

i) F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

j) B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR 2006.

k) A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego 2005

l) E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Wszechnica Świętokrzyska Kielce 2006.

ł) E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

m) C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

n) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych. Zna wybrane koncepcje człowieka – przede wszystkim społeczne stanowiące teoretyczne podstawę pracy socjalnej. KA6_WG3

SPOSÓB WERYFIKACJI: egzamin pisemny

2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami. KA6_WG5

SPOSÓB WERYFIKACJI: egzamin pisemny; dyskusja podczas wykładów

3. Zna definicję podstawowych problemów społecznych: posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. KA6_WG6

SPOSÓB WERYFIKACJI: egzamin pisemny

4. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań. KA6_WK4

SPOSÓB WERYFIKACJI: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie egzaminu pisemnego (forma pytań - pytania zamknięte) na ocenę pozytywną; student uzyskuje ocenę pozytywną gdy zdobędzie 51% punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu.

Na wykładach sprawdzana jest obecność. Student ma prawo do jednej nieobecności ma semestr. Każdą kolejną musi zaliczyć przygotowując się do odpowiedzi ustnej z zadanego materiału.

Zakres tematów:

1. Czym jest socjologia, czyli o istocie i początkach socjologii, jej twórcach i metodach. Wybrane teorie socjologiczne.

2. Socjalizacja, czyli powstawanie istoty społecznej

3. Socjologiczne pojęcie kultury

4. Zmienność społeczna, rozwój, postęp

5. Nowoczesność, późna nowoczesność, globalizacja

6. Starzejące się społeczeństwo polskie

7. Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo. Płeć biologiczna i płeć kulturowa

8. Socjologia ciała – wybrane problemy subdyscypliny socjologicznej

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów wykorzystywane będą:

- prezentacja multimedialna

- materiały edukacyjne np. filmiki inicjujące dyskusję

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A207
Emilia Kramkowska 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.