Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie 320-ES1-1OIZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1.Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014 i nast.

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013 i nast.

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001 i nast.

Uzupełniająca:

4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu: OIZ_W01- Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych w zarządzaniu - KA6_WG1 OIZ_W02- Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości przez człowieka oraz zasady ich funkcjonowania KA6_WG3 OIZ_K01 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie zarządzania - KA6_KK1 OIZ_KO2 jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne - KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu z możliwością dodania pytań otwartych uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Istota i zakres zarządzania (pojęcie zarządzania, zarządzanie a inne dziedziny nauki, funkcje zarządzania)

2. Role i umiejętności menedżera w organizacji (szczeble zarządzania, role menedżera, umiejętności kierownicze)

3. Organizacja jako system (definicja systemu, cechy systemów, otoczenie organizacji)

4. Planowanie w organizacji (pojęcie planu, rodzaje planów, cechy dobrego planu, pojęcie celu, rodzaje celów)

5. Struktury organizacyjne (podział pracy, elementy struktury organizacyjnej, więzi organizacyjne, rodzaje struktur organizacyjnych)

6. Przywództwo i władza w organizacji (istota i źródła przywództwa, źródła i rodzaje władzy, style kierowania)

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Motywowanie (pojęcie zasobów ludzkich, modele polityki kadrowej, istota zarządzania zasobami ludzkimi, etapy zarządzania zasobami ludzkimi, definicja motywowania, teorie motywacji)

8. Kontrolowanie w organizacji (istota, cel i zakres kontrolowania, obszary kontroli, rodzaje kontroli, proces kontrolowania)

9. Informacja i komunikacja w organizacji

10. Kultura organizacyjna (pojęcie kultury organizacyjnej, elementy kultury organizacyjnej, rodzaje kultury organizacyjnej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:45 - 12:15, sala 2060
Mariusz Citkowski 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.