Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka 330-MS1-1MAT
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza

Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts,

London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w

Poznaniu, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

1MAT_W01 - Egzamin pisemny

1MAT_W02 - Egzamin pisemny

1MAT_W03 - Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zdania egzaminu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające

zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający zadania otwarte i zamknięte. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie 50% łącznej

liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i podstawowe własności funkcji jednej zmiennej.

2. Ciągi liczbowe i ich granice.

3. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.

4. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej.

5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej.

6. Funkcje dwóch zmiennych.

7. Macierze i wyznaczniki.

8. Układy równań liniowych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) oraz aktywizujące studentów

(konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 302
Elżbieta Misiewicz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.