Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i bankowość 450-ZS1-1FIB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Flejterski S., Świecka B.(red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2009.

5. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

2.Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

3. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

4. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

5. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FIB_W01 - Egzamin końcowy

1FIB_W02 - Egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach

1FIB_W03 - Egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach

1FIB_W04 - Egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach

1FIB-W05 - Egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny - test online składający się z pytań zamkniętych obejmujący materiał z zajęć w formie tradycyjnej i e-learningu.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Rynki finansowe - charakterystyka, podmioty, instrumenty

2. Elementy finansów publicznych

3. Charakterystyka podatków centralnych

4. Podatki i opłaty lokalne

5. Elementy finansów przedsiębiorstw

6. Elementy finansów gospodarstw domowych - budżet gospodarstwa domowego

7. Banki i system bankowy

8. NBP, instytucje nadzoru bankowego oraz instytucje wspierające sektor bankowy

9. Operacje bankowe czynne - kredyty, procedura kredytowa oraz zabezpieczenia kredytów, Kredyt hipoteczny - kalkulator kredytowy

10. Operacje bankowe bierne i pośredniczące

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 316
Agnieszka Ertman 48/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.