Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia 450-ZS2-1MAK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Begg D., G. Vernasca, Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Stiglitz Joseph E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2012

4. Nowak A.Z., Zalega T., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Beksiak J., Ekonomia. Kurs podstawowy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

Hall R. E. , Taylor J. B. , Makroekonomia, PWN, Warszawa 2010.

Krugman P., Wells R., Macroeconomics, Worth Publishers, New York 2015

Marciniak S. , Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ZS2_W01 (weryfikacja - praca w grupach, aktywność)

ZS2_W03 (weryfikacja - praca w grupach, aktywność)

UMIEJĘTNOŚCI

ZS2_U01 (weryfikacja - aktywność, prace domowe, kolokwium, praca w grupach)

ZS2_U02 (weryfikacja - aktywność, praca w grupach)

KOMPETENCJE

SZ2_K01 (weryfikacja - aktywność, praca w grupach)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, rozwiązywanie prac w grupach, rozwiązywanie zadań na platformie e-learningowej oraz wynik uzyskany z pisemnego kolokwium. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne

2. Pomiar aktywności gospodarczej

3. Determinanty dochodu narodowego

4. Polityka fiskalna

5. Bezrobocie. Rola państwa na rynku pracy

6. Pieniądz, banki, polityka pieniężna

7. Istota wzrostu i rozwoju gospodarczego

8. Korzyści z wymiany handlowej. Bilans płatniczy

Metody dydaktyczne:

Angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, pracy grupowej, rozwiązywania zadań i analizy przykładów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 318
Magdalena Owczarczuk 21/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 316
Magdalena Owczarczuk, Jerzy Janowicz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.