Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka kontrastywna polsko-angielska 0400-AS1-3PHO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

W 1 – student zna podstawowe pojęcia niezbędne do językowej analizy kontrastywnej K_W02, K_W03

W 2 – student rozumie mechanizmy i źródła powstawania transferu negatywnego z języka ojczystego K_W02, K_W03, K_W13

W 3 – student ma wiedzę w zakresie rodzajów interferencji fonetycznej, która charakteryzuje ustne wypowiedzi Polaków uczących się języka angielskiego K_W02, K_W03, K_W06, K_U04

U 1 – student potrafi wskazać różnice między systemami fonetycznymi języka polskiego i angielskiego K_U01, K_U06,K_U12

U 2 – student posiada umiejętność zdefiniowania błędów fonetycznych popełnianych przez Polaków uczących się języka angielskiego K_U01, K_U06, K_U12

K 1 – student ma świadomość ważności zrozumienia i przyswojenia różnic fonetycznych między językami dla zrozumiałej i efektywnej komunikacji K_K01, K_K08

Sposoby weryfikacji: przygotowanie prezentacji i pisemny test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego zaliczenia na ocenę w V semestrze są: przygotowanie i przedstawienie prezentacji, obowiązkowa obecność na zajęciach. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia.

Średnia z oceny prezentacji (%) i z oceny uzyskanej na teście (%) dają ocenę końcową:

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 84% - 89%

4 = 77% - 83%

3+ = 70% - 76%

3 = 60% - 69%

Zakres tematów:

Studenci przygotowują prezentacje na jeden z wybranych tematów:

1. Pojęcie interferencji i bilingwizmu. "Inter-język", norma

i błąd językowy.

2. Porównanie angielskich i polskich samogłosek i dyftongów.

3. Porównanie angielskich i polskich spółgłosek..

4. Interferencja związana ze sposobem artykulacji.

5. Interferencja związana z miejscem artykulacji.

6. Interferencja związana z dźwięcznością.

7. Zastępowanie angielskich fonemów samogłoskowych.

8. Porównanie angielskiej i polskiej sylaby.

9. Rytm językowy. Angielski i polski rytm.

10. Angielski i polski akcent wyrazowy.

11. Intonacja w zdaniach oznajmujących w języku angielskim i w

języku polskim.

12. Nosowość dźwięków w języku angielskim i w języku polskim.

13. Palatalizacja dźwięków w języku angielskim i w języku polskim.

14. Sylwetki angielskim i polskich fonetyków.

15. Intonacja pytań w języku angielskim i w języku polskim.

16. Intonacja w zdaniach złożonych.

17. Język angielski jako "lingua franca".

Metody dydaktyczne:

Prezentacje i konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 17
Michał Citko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.