Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Składnia języka polskiego 0400-PS1-2SJP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://.
Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4 zmienione, Warszawa 1998.

2. Słownik gramatyki języka polskiego, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Warszawa 2002, hasła składniowe.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

1. Charakteryzuje się podstawową znajomością tradycyjnej terminologii językoznawczej w zakresie składni języka polskiego i elementarną znajomością terminologii z zakresu składni dystrybucyjnej (FP1_W02, FP1_W03)).

2. Zna zjawiska i mechanizmy charakterystyczne dla poziomu składniowego języka polskiego oraz zależności zachodzące między jednostkami tego poziomu oraz między jednostkami tego poziomu i poziomu fleksyjnego (FP1_W011).

3. Zna założenia tradycyjnych metod analizy składniowej i metod dystrybucyjnych, dostrzega ich cechy wspólne i różnicujące (FP1_W07, FP1_W09).

W zakresie umiejętności student:

1. Umie posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu składni języka polskiego (FP1_U03, F1_U06).

2. Umie dokonać analizy polskich jednostek składniowych metodami tradycyjnymi i metodą akomodacyjną (FP1_U06, (FP1_U07, F1_U08).

3. Umie przygotować wystąpienie ustne na temat wybranego zagadnienia z zakresu składni języka polskiego, z wykorzystaniem metody tradycyjnej i metody dystrybucyjnej w oparciu o różne źródła, w tym wykład i ćwiczenia (FP1_U01, F1_U04, FP1_U05, F1_U08, FP1_U11).

W zakresie postaw społecznych student:

1. Ma świadomość roli polonisty w propagowaniu wiedzy o znaczeniu języka polskiego jako istotnego elementu kultury i tożsamości narodowej (FP1_K05).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie łącznie z ćwiczeniami

Zakres tematów:

1. Struktura zdania. Centrum zdania – forma finitywna czasownika i jej wpływ na budowę zdania. Pojęcie pozycji składniowej. Zdanie pojedyncze (proste) a zdanie złożone w składni tradycyjnej i dystrybucyjnej.

2. Konotacja jako główny mechanizm zdaniotwórczy. Definicja i rodzaje konotacji: konotacja składniowa a konotacja semantyczna. Pojęcie elipsy. Konotacja a akomodacja.

3. Formalna definicja frazy. Ogólna charakterystyka klas leksemów z punktu widzenia wymagań konotacyjnych.

4. Pojęcie akomodacji. Związek zgody, rządu i przynależności a związki akomodacyjne. Pojęcie kategorii gramatycznej selektywnej. Typy akomodacji i kategorii selektywnych: morfologiczne, słownikowe i czysto składniowe. Akomodacja obligatoryjna, fakultatywna, wielokrotna i alternatywna. Akomodacja alternatywna a homonimia składniowa.

5. Wymagania akomodacyjne i kategorie selektywne leksemów i form czasownikowych i rzeczownikowych.

6. Wymagania akomodacyjne i kategorie selektywne pozostałych leksemów. Akomodacja międzyfrazowa.

7. Charakterystyka systemu współczesnego języka polskiego – podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

metoda podawcza; prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 151
Urszula Andrejewicz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.