Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niepełnosprawność - wybrane aspekty społeczno-formalne 380-RS5-1IAM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

•Chrzanowska I. Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza , Impuls, Kraków 2015.

•Belzyt J, Połom M. Osoba niepełnosprawna intelektualnie uwikłana w proces resocjalizacji. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 2017, 28.

•Budnik A.: Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle europejskiego i polskiego ustawodawstwa. Ars Educandi ,2017, 14, 103-126.

•Cybulska R, Derewlana H, Kacprzak A, Pęczek K. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2017.

•Łaska B. Prawo oświatowe a edukacja włączająca. Ośrodek Rozwoju Edukacji , Warszawa 2019

•Szeroczyńska M. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną sprawcą czynu zabronionego, Szkoła Specjalna, 2014 , Nr 4 (275), 289- 299.

•Zima−Parjaszewska M: Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami. Poradnik praktyczny. PSOUU, Warszawa 2015.

•Żywucka -Kozłowska E. Upośledzenie umysłowe w perspektywie prawa karnego. Olsztyn 2018.

Efekty uczenia się:

KA7_WG5, -Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą społeczno-formalnych podstaw ochrony praw osób z niepełnosprawnością

KA7_WK8, -Zna i rozumie prawne gwarancje dotyczące prawa do edukacji osób z niepełnosprawnością

KA7_UK1,-- Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie pedagogiki specjalnej z obszaru prawa oświatowego

KA7_UU4,- Potrafi posługiwać się przepisami prawa w celu optymalizowania procesu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KA7_KO2-Jest przygotowany do odpowiedzialnego podejmowania decyzji oraz działań z uwzględnieniem formalnych podstaw ochrony praw osób z niepełnosprawnością

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę za pośrednictwem systemu UUSOS, w formie pisemnych odpowiedzi na pytania . Do otrzymania oceny pozytywnej niezbędne jest uzyskanie 51% punktów .

Zakres tematów:

1. Międzynarodowe akty prawne o charakterze ogólnym i szczególnym dotyczące praw osób z niepełnosprawnością.

2.Prawne gwarancje do edukacji osób z niepełnosprawnością w ustawodawstwie polskim.

3.Dostępność przestrzeni publicznej w świetle regulacji prawnych.

4.Rozwiązania ustawodawcze związane z ograniczaniem zdolności do czynności prawnych oraz przesłanki i konsekwencje ich stosowania.(ubezwłasnowolnienie).

5.Osoby z niepełnosprawnością w systemie resocjalizacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:30 - 11:45, sala C2.19
Dorota Otapowicz 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.