Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna 380-RS5-1PSL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

•Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

•Dykcik, W. (red.) (2005). Pedagogika specjalna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

•Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Wydawnictwo APS.

•Góralczyk E.(2009). Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

•Jóźwiak S. (2009). Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

•Kijak ,R. J. (2013). Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

•Klaczak , M., Majewicz, P. (red.) (2006). Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków, Wyd. Naukowe AP.

•Kosakowski, Cz., Krause A., Żyta A. (red.) (2007). Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.

•Korzon A(2010). Pedagog specjalny- myśli i poglądy Marii Grzegorzewskiej współcześnie odczytane [w:] S. Przybyliński (red,), Pedagogika specjalna- tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą.. UWM, Olsztyn.

•Krause, A. (2004). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

•Kulus M:((2009). Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

•Loska M.(2005). Uczniowie z mózgowym poraż4niem dziecięcym. Osiągniecia edukacyjne. Warszawa, WSiP.

•Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

•Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

•Zajączkowska J. (2014).: Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego. Warszawa , ORE.

•Ziarko M. (2014). Zmaganie sią ze stresem choroby przewlekłej. Poznań, UAM, s. 111- 131.

Literatura uzupełniająca:

•Barens, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. tłum. P. Morawski, Warszawa: Wydawnictwo Sic! .

•Brzezińska, I. A., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.) (2010). Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa, Scholar.

•Mazanek E.(2003). Mózgowe porażenie dziecięce: problemy psychologiczno-pedagogiczne, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

•Obuchowska, H. (red.) (1995). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP.

•Otapowicz, D., Sakowicz-Boboryko, A., Bilewicz, M., Wyrzykowska-Koda, D. (2016). Autonomia osób z niepełnosprawnością. Białystok: Trans Humana.

•Parchomiuk, M.(2018). Potencjał osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Implikacje dla edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Człowiek-Niepełnosprawność -Społeczeństwo, 3(41) , s. 63–79.

•Rękosiewicz, M. (2012). W drodze ku dorosłości. Tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wielichowo, TIPI.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 - Posiada uporządkowaną wiedzę na temat swoistych problemów w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością oraz ich potrzeb w zakresie wsparcia w różnych obszarach życia.

KA7_UW4 - Potrafi wykorzystywać na poziomie podstawowym wiedzę psychologiczną i pedagogiczną do analizowania zachowań, procesów i zjawisk w obszarze edukacji, rehabilitacji, terapii osób z niepełnosprawnością.

KA7_UW2 - Potrafi analizować potrzeby dziecka z różnymi rodzajami niepełnosprawności wykorzystując wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią obszarów z innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych;

KA7_WK1 - Zna i rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Postawą zaliczenia jest aktywność podczas zajęć, kolokwium pisemne z treści realizowanych podczas ćwiczeń. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ponad połowa godzin nieobecnych predysponuje do niezaliczenia przedmiotu. Nieobecności zalicza się podczas konsultacji. Student podpisem potwierdza otrzymaną ocenę.

Zakres tematów:

1.Rola zawodowa pedagoga specjalnego we współczesnych paradygmatach pedeutologicznych i przesłaniu Marii Grzegorzewskiej.

2.Choroba przewlekła – definicja, istota, następstwa choroby przewlekłej (somatyczne, psychologiczne, społeczne, behawioralne).

3.Funkcjonowanie dziecka z chorobą przewlekłą w środowisku szkolnym.

4.Analiza potrzeb dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi (cukrzyca, padaczka, astma).

5.Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową -funkcjonowanie w środowisku szkolnym i charakterystyka potrzeb .

6.Problemy integracji społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych.

7.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną- funkcjonowanie psychospołeczne i potrzeby wsparcia.

8.Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną- wybrane problemy.

9.Trudności w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością wzrokową i potrzeby wsparcia .

10.Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.

11.Komunikacja dzieci głuchych i słabosłyszących, rola języka migowego.

12.Problemy w edukacji, rehabilitacji i integracji społecznej osób słabosłyszących i głuchych.

13.Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera- obszary potrzeb w zakresie wsparcia.

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące (dyskusja, giełda pomysłów), metoda ćwiczeniowa, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala A207
Dorota Otapowicz 14/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala A207
Dorota Otapowicz 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.