Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aparatura diagnostyki i terapii medycznej 0900-FM1-3ADT
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bogdan Pruszyński, Diagnostyka obrazowa, PZWL, Warszawa 2000,

2. Andrzej Z. Hrynkiewicz, Eugeniusz Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej, PWN, Warszawa 2013

3. Robert Cierniak, Tomografia komputerowa, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2000,

Efekty uczenia się:

Student

1. K_W16 uzyskuje rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania aparatury medycznej do diagnostyki i terapii,

2.K_W23 zna zasadę działania urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki i terapii medycznej,

3. K_W24 ma wiedzę z zakresu oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki ludzkiej,

4. K_W25 zna budowę i zasady działania medycznych urządzeń terapeutycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące, o ile specjalność to przewiduje

5. K_W28:zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych oraz w środowiskach diagnostycznych i terapeutycznych zastosowań medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów wykorzystujących promieniowanie jonizujące,

6. K_U07 umie ocenić narażenie związane z pracą w laboratorium, w tym z wykorzystaniem promieniowania, oraz stosuje odpowiednie zasady bezpieczeństwa w zakresie przewidzianym programem specjalności

Metody i kryteria oceniania:

Aparatura diagnostyki i terapii medycznej kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen cząstkowych wystawionych z wykonanych sprawozdań.

Zakres tematów:

• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

• Podstawowe testy analityki medycznej

• Wykonanie badania elektrokardiograficznego.

• Wykonanie badania USG.

• Wykonanie przykładowego zdjęcia RTG

• Wykorzystanie aparatury rehabilitacyjnej do oceny i terapii pacjenta (ocena siły mięśniowej ręki, platforma balansowa, podoskopia).

• Densytometria kości.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne wykonanie 7 ćwiczeń laboratoryjnych ściśle związanych z tematyką wykładu,opracowanie wyników ćwiczeń i przygotowanie końcowego opisu jako praca własna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala 2025
Piotr Zaleski 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.