Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Analiza leków I 0200-CS1-3PDWVIII-5
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2007.

2. A. Cygański; Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 2002.

3. M. Zając, A. Jelińska, Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, AM Poznań, 2010.

4. Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, WNT, Warszawa 2012.

5. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. E. Pawełczyk, Z. Płotkowiak, M. Zając, Chemiczna analiza leków, Państw. Zakł. Wyd.Lek., Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Zając, E. Pawełczyk, A. Jelińska; Chemia Leków, AM Poznań, 2006.

Efekty uczenia się:

1. Farmakopea Polska, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowy Instytut Leków jako narodowe laboratorium kontroli produktów leczniczych.

2. Techniki analityczne stosowane w badaniu produktów leczniczych. Metodyka przygotowania produktów leczniczych do analizy chemicznej.

3. Podstawowe metody analizy leków – pomiar stałych fizykochemicznych – temperatura topnienia, wrzenia, współczynnik załamania światła, lepkość, polarymetria, metody elektrochemiczne – potencjometria i amperometria

3. Podstawy technik chromatograficznych (klasyfikacja, aparatura, mechanizmy rozdzielania, zalety i ograniczenia). Rola i zastosowanie chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej (podziałowej, adsorpcyjnej, jonowymiennej i jonowej, powinowactwa, żelowej), chromatografii nadkrytycznej i planarnej w analizie jakości leków.

4. Zastosowanie spektrometrii mas, rodzaje spektrometrii, podstawy techniki, rodzaje spektrometrów, spektrometria MS jako narzędzie bioanalityka, techniki sprężone (GC-MS, HPLC-MS).

5. Podstawy i zastosowania elektroforezy, rodzaje elektroforezy (CE, 2D gel electrophoresis, zastosowanie elektroforezy w naukach medycznych, w genomice i proteomice).

6. Spektroskopia NMR, IR i UV-VIS jako narzędzie w analizie farmaceutyków.

7. Leki chiralne. Metody rozdziału enancjomerów (preferencyjna krystalizacja, rozdział poprzez utworzenie diastereoizomerów, rozdział kinetyczny, metody chromatograficzne - chiralne fazy stacjonarne do HPLC, elektroforeza kapilarna - rozdział enancjoslektywny metodami elektromigracyjnymi). Wybrane metody oznaczania czystości enancjomerycznej (pomiar skręcalności właściwej, HPLC lub GC na kolumnach z chiralnym wypełnieniem, NMR wobec odczynnika dyskryminującego).

(Efekty kształcenia będą sprawdzane na podstawie oceny egzaminu pisemnego.)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:15 - 9:45, sala 2006
Joanna Karpińska, Urszula Kotowska, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Barbara Szachowicz-Petelska, Agnieszka Wojtkielewicz 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.