Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Analiza chromatograficzna materiałów dowodowych A 0200-CS1-2PDWVI-1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

3. Z. Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, WNT, 2000

4. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2, PWN, 2007

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

2. Krawczyk W.S., Chromatografia gazowa w kryminalistyce, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03- egzamin pisemny

K_W07 - zaliczenie wejściówki do ćwiczeń laboratoryjnych, ocena sprawozdania

K_U03, K_U04, K_K02 - ocena pracy studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie 55% poprawnych odpowiedzi z testu.

Zakres tematów:

1. Wstęp do technik separacyjnych (3h)

a) adsorpcja i podział

b) oddziaływania międzycząsteczkowe

c) podział technik ekstrakcyjnych: ekstrakcja ciecz-gaz, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe

d) anality w chemii kryminalistycznej: organiczne i nieorganiczne, wyodrębnienie analitu,

2. Techniki chromatograficzne

a) chromatografia cienkowarstwowa (2h)

- przebieg procesu separacji składników próbki

- metoda wstępująca, zstępująca, dwukierunkowa,

- nanoszenie próbki na płytki TLC

- rozwijania chromatogramu

- wywoływanie chromatogramu

- współczynnik opóźnienia Rf

- zasady poprawnego rozdziału na płytkach TLC

b) chromatografia gazowa (5 h)

- wprowadzenie do chromatografii gazowej;

- mechanizm procesu chromatograficznego;

- parametry chromatograficzne w GC;

- ciekłe i stałe fazy stacjonarne,

- dozowanie próbek;

- detektory;

- chromatografia gazowa ze spektrometrią mas;

- derywatyzacja;

- wybór optymalnych warunków procesu chromatograficznego;

- analiza jakościowa i ilościowa;

- przygotowanie próbek do analizy GC;

- zastosowanie GC w analizie kryminalistycznej: analiza materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych i pozostałości popożarowych i powybuchowych, wykrywanie i analiza substancji drażniących, narkotyków, alkoholu w różnych materiałach dowodowych.

c) techniki elektromigracyjne: elektroforeza kapilarna (5h)

- zasady rozdzielania w elektroforezie kapilarnej

- przepływ elektroosmotyczny i elektroforetyczny

- micelarna elektrokinetyczna chromatografia kapilarna

- elektroforeza żelowa

- metody detekcji w elektroforezie kapilarnej

- zastosowanie elektroforezy kapilarnej

Metody dydaktyczne:

wykład aktywizujacy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:15 - 10:30, sala 2004
Urszula Kotowska, Anna Basa, Alina Dubis 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.