Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wód 0200-BS1-2BIW
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996, 390 ss.

Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne

Rybak J.I, Błędzki L.A. 2010. Słodkowodne skorupiaki planktonowe. PWN Warszawa

Ciecierska H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 2. Ekosystemy wodne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurki

Kłosowski S, Kłosowski G. 2007. Roślinność wodna i bagienna. Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza.

Szoszkiewicz K., Jusik S., Zgoła T. 2010. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania ekosystemów słodkowodnych.

2. Student wyjaśnia wpływ właściwości wody na funkcjonowanie ekosystemów wodnych i zachodzące w nich zjawiska sezonowe

3. Student opisuje cykle biogeochemiczne i wskazuje jaką rolę pełnią w nich poszczególne funkcjonalne grupy organizmów.

4. Student nabiera praktycznej umiejętności przygotowywania prób biologicznych, jak też analizy uzyskanych wyników

5. Student umie ocenić stan ekosystemów wodnych.

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w terenie i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

Sposoby weryfikacji:

1. Kontrola w terenie prawidłowego rozpoznawania organizmów zwierzęcych i roślinnych, wyznaczania stref roślinności zanurzonej i o liściach pływających.

2. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach obowiązkowa

2. Pozytywna ocena ze sprawozdania.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów ze sprzętem wykorzystywanym przy poborze prób hydrobiologicznych i metodyką badań.

2. Oznaczanie podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych wody.

3. Pobór prób zooplanktonu i fitoplanktonu oraz analizy mikroskopowe.

4. Rozpoznawanie organizmów pleustonowych, neustonowych, bentosowych, peryfitonowych w terenie. Praca z kluczami.

5. Rozpoznawanie makrofitów zasiedlających ekoton wodno-lądowy na wyznaczonym terenie. Przystosowania zidentyfikowanych roślin do środowiska wodnego.

6. Analiza zebranych materiałów, sporządzenie sprawozdań, prezentacji.

Metody dydaktyczne:

1. Zajęcia terenowe

2. Warsztaty grupowe

3. Sprawozdania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
0 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
1/ szczegóły
1 każdy czwartek, 14:15 - 15:45, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zaj-ter
Maciej Karpowicz 10/ szczegóły
2 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zaj-ter
Maciej Karpowicz 11/ szczegóły
3 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zaj-ter
Maciej Karpowicz 10/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.